Psicomotricitat

L’educació psicomotriu és bàsica per a l’adquisició i el desenvolupament d'un concepte adequat del "jo corporal", de les seves possibilitats i limitacions, i d'una apropiada orientació espaciotemporal fomentant, alhora, la maduresa socioemocional.

La psicomotricitat és una concepció del desenvolupament que vincula les funcions motrius de l'organisme amb les seves funcions psíquiques com un sol procés. Cal tenir en compte que el nen o la nena, en els primers moments del seu desenvolupament, és fonamentalment un "subjecte motor", i que la seva manera de relacionar-se és bàsicament motriu. L’infant percep el món exterior a través del seu cos i és gràcies a ell com es posa en contacte amb el seu entorn, explicant-lo i dominant-lo. Aquestes experiències concretes són la base del seu desenvolupament mental, i totes elles comporten una càrrega emotiva a conseqüència de les relacions de plaer o desplaer que estableix amb el món que l'envolta.

Tenint en compte el comentat anteriorment respecte el joc lliure, quan un grup d’infants va a l’aula de psicomotricitat se’ls amplia el ventall de possibilitats de joc i segueixen estructurant i organitzant activitats ells mateixos que els omplen de gaudi i d’aprenentatge. 


965


Galeria


Una sessió de joc lliure el primer dia que vam introduir

les noves joguines de fusta

AUDICIÓ DE PIANO


 • Psico001
 • Psico002
 • Psico003
 • Psico004
 • Psico005
 • Psico006
 • Psico007
 • psico008
 • psico010
 • psico011
 • psico012
 • psico09